Làm sao để tận dụng tối đa bộ Medkit của bạn

Làm sao để tận dụng tối đa bộ Medkit của bạn

Làm sao để tận dụng tối đa bộ Medkit của bạn

  • Chỉ có hai cách để bạn có thể hồi lại đầy máu. Một là sử dụng một bộ y tế Medkit (rất hiếm), có tác dụng ngay lập tức hồi lại cho bạn 100 máu sau 10 giây, và thứ hai là các món đồ “tăng lực” như Energy Drinks hay Painkillers, có tác dụng hồi máu theo thời gian.
  • Cả bông gạc y tế (Bandages) và bộ sơ cứu (First Aid Kit) đều có thể hồi cho bạn đến 75 máu, nhưng First Aid Kit có tác dụng lập tức sau 7 giây sử dụng, còn bông bang yêu cầu nhiều lần sử dụng liên tiếp và hồi máu theo thời gian, có thể lên đến cả phút. Hãy sử dụng bông băng trong giai đoạn đầu trận khi ở vị trí an toàn, và giữ First Aid Kit cho những màn đấu súng cuối cùng.
  • Có một mẹo hay khi sử dụng bông băng, đó là thay vì cứ sử dụng liên tục không nghỉ, hãy đợi đến khi thanh máu của bạn “nhảy” lần thứ ba để bắt đầu sử dụng miếng bông băng tiếp theo, để tận dụng tối đa thời gian hồi của món đồ này.
  • Một mẹo nữa là trong lúc sử dụng một món đồ hồi máu, khi còn 0.5s đếm ngược, bạn có thể bắt đầu di chuyển mà không làm mất tác động hồi phục.

Comment
Cùng chuyên mục