Highlights 14 Kill TOP 1 - Update ngày 22/10/2018

Highlights 14 Kill TOP 1 - Update ngày 22/10/2018

UMP9 với ưu điểm đạn ra đều khá nhanh và cảm giác rất đằm.


Comment
Cùng chuyên mục