Các kỹ năng di chuyển cần biết

Các kỹ năng di chuyển cần biết

  • Nhảy thẳng qua cửa sổ và cao hơn bình thường một chút bằng cách bấm tổ hợp ‘Space + C’ cùng một lúc. Bấm ‘W’ khi bạn ở trước một bờ tường cao hơn bình thường để trèo qua. Bạn có thể tập luyện điều này trước khi trận đấu bắt đầu trên các thùng container.
  • Trèo lên mái nhà bằng cách nhảy cao lên ban công rồi từ đó nhảy lên trên cánh cửa và cuối cùng là lên mái nhà.
  • Bạn cũng có thể thực hiện một vài cú nhảy khó giữa các mái nhà bằng việc nhảy lên các bờ rào và chạy dọc theo chúng.
  • Bạn có thể nhảy xa hơn bình thường nhiều nếu tận dụng sức nổ của một quả lựu đạn. Hãy chạy xa ra khỏi quả lựu đạn và nhảy lên cùng lúc với vụ nổ.

Comment
Cùng chuyên mục